สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
 

ประกาศรับสมัคร
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผล/รายงานตัว